Cách thức hoạt động của Internet Censorship

Cách thức hoạt động của Internet Censorship

Quản Trị Mạng – Một trong những tên gọi đầu tiên của Internet là “information superhighway” (siêu xa lộ thông tin) bởi nó được sử dụng để cung cấp cho một số người với khả năng truy cập nhanh một dạng dữ liệu đã được hạn chế. Đối với nhiều người, đó thực sự là…

Read More